קפה פסקל

קפה פסקל

קפה פסקל

Flowery
Fruity
Chocolate
Sweety
Spicy
New

פולי קפה - קליה מקומית

 

אוהבי קפה, אדוקים וקנאים, מכורים לקפה, אניני טעמיו השונים - לכל אנשי הקפה באשר הנכם. חברת קדמה קפה מספקת ומשווקת לכם פולי קפה בקלייה מקומית של המותג פסקל - Pascale. טרי כל שבוע וארוז באריזת אלומיניום מושלמת במבחר רחב של טעמים וניחוחות לגיוון השתייה ולהעצמת החוויה. פולי הקפה האיכותיים והניחוחיים מטעימים אתכם בטעמו של קפה משובח.

על מנת ליהנות מדי בוקר (צהריים וערב כמו גם בשעות הביניים ש"בין לבין") אתם מוזמנים לרכוש פולי קפה בקלייה מקומית, כדי שתמיד יהיה לכם מלאי מספיק להכנת קפה בכל עת.

האורחים שלכם יחמיאו לכם על הקפה ואתם, מצטנעים, תסגירו בכבוד ובגאווה את מקור הפולים. מן הסתם תגידו תודה למחמיאים ו... לנו, המספקים לכם את כל הסיבות הטובות לשבחים.

קפה פסקל
Flowery
Fruity
Chocolate
Sweety
Spicy
New
רמות לפי חוזק קפה 
 1. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  עדין
 2. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  בינוני
 3. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  חזק
 4. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  חזק מאוד
סוגי קלייה 
 1. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  בהיר
 2. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  בינוני
 3. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  כהה
 4. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  כהה מאוד
סוגי משקאות 
 1. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  קון פאנה
 2. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  מקיאטו
 3. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  אספרסו
 4. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  ריסטרטו
 5. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  תה
 6. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  אייס קפה
 7. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  קפוצ'ינו
 8. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  לאטה
 9. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  אמריקנו
 10. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  נטול קפאין
רמות לפי חוזק קפה
 1. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  עדין
 2. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  בינוני
 3. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  חזק
 4. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  חזק מאוד
סוגי קלייה 
 1. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  בהיר
 2. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  בינוני
 3. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  כהה
 4. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  כהה מאוד

סוגי רכישה

הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
רגילה
הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
מנוי קפה
הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
רכישה כמותית
הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
רכישה סיטונאי
סוגי משקאות
 1. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  קון פאנה
 2. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  מקיאטו
 3. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  אספרסו
 4. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  ריסטרטו
 5. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  תה
 6. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  אייס קפה
 7. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  קפוצ'ינו
 8. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  לאטה
 9. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  אמריקנו
 10. הוא פשוט טקסט גולמי של תעשיית ההדפסה וההקלדה. Lorem Ipsum היה טקסט סטנדרטי עוד במאה ה-16, כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש
  נטול קפאין

Items 1-32 of 33

Page
per page
 1. Pascale Flowery Firenze תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Flowery Firenze תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  119.00 ₪
  יש במלאי
 2. Pascale Sweet Irish Cream תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Sweet Irish Cream תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  159.00 ₪
  יש במלאי
 3. Pascale Spicy Indian Arabica תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Spicy Indian Arabica תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  129.00 ₪
  יש במלאי
 4. Pascale Sweet French Vanila תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Sweet French Vanila תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  159.00 ₪
  יש במלאי
 5. Pascale Fruity Crema Mia תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Fruity Crema Mia תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  129.00 ₪
  יש במלאי
 6. Pascale Fruity Aroma Dante תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Fruity Aroma Dante תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  169.00 ₪
  יש במלאי
 7. Pascale Chocolate Angelino תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Chocolate Angelino תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  129.00 ₪
  יש במלאי
 8. Pascale Chocolate Paris תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Chocolate Paris תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  90.00 ₪
  יש במלאי
 9. Pascale Fruity Zoref di oro תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Fruity Zoref di oro תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  119.00 ₪
  יש במלאי
 10. Pascale Flowery Milano תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Flowery Milano תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Special Price 74.00 ₪ Regular Price 100.00 ₪
  יש במלאי
 11. Pascale Chocolate Mokka Gracia תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Chocolate Mokka Gracia תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  159.00 ₪
  יש במלאי
 12. פולי קפה פסקל Pascale Verona Cremoso 3 ק"ג
  פולי קפה פסקל Pascale Verona Cremoso 3 ק"ג
  Special Price 149.00 ₪ Regular Price 270.00 ₪
  יש במלאי
 13. ערכת טעימות - 4 סוגי קפה,250 גרם מכל סוג
  ערכת טעימות - 4 סוגי קפה,250 גרם מכל סוג
  Special Price 79.00 ₪ Regular Price 120.00 ₪
  יש במלאי
 14. Pascale Sweet תערובת פולי קפה פסקל אגוז לוז 1 ק"ג
  Pascale Sweet תערובת פולי קפה פסקל אגוז לוז 1 ק"ג
  159.00 ₪
  יש במלאי
 15. Pascale Sweet San Giovanni תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Sweet San Giovanni תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  100.00 ₪
  יש במלאי
 16. Pascale Fruity Oro di oro תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Fruity Oro di oro תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  129.00 ₪
  יש במלאי
 17. Pascale Flowery Espresso Oro תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Flowery Espresso Oro תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  149.00 ₪
  יש במלאי
 18. Pascale Spicy Costa Rica תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Spicy Costa Rica תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  179.00 ₪
  יש במלאי
 19. Pascale Fruity Toscana Mia תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Fruity Toscana Mia תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  100.00 ₪
  יש במלאי
 20. Pascale Fruity Crema Oro תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Fruity Crema Oro תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  149.00 ₪
  יש במלאי
 21. Pascale Spicy Sicilya תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Spicy Sicilya תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  100.00 ₪
  יש במלאי
 22. Pascale Chocolate Papasimo תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Chocolate Papasimo תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  119.00 ₪
  יש במלאי
 23. Pascale Fruity Toscana תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Fruity Toscana תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  159.00 ₪
  יש במלאי
 24. Pascale Fruity Buongiorno תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Fruity Buongiorno תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  119.00 ₪
  יש במלאי
 25. Pascale Spicy Brazil תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Spicy Brazil תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  90.00 ₪
  יש במלאי
 26. Pascale Spicy Aristocrat תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Spicy Aristocrat תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  90.00 ₪
  יש במלאי
 27. Pascale Spicy Colombia תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Spicy Colombia תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  129.00 ₪
  יש במלאי
 28. תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג Pascale Flowery House Blend Plus
  תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג Pascale Flowery House Blend Plus
  90.00 ₪
  יש במלאי
 29. Pascale Sweet Orange תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Sweet Orange תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  159.00 ₪
  יש במלאי
 30. Pascale Chocolate Napoli תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Chocolate Napoli תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  99.00 ₪
  יש במלאי
 31. Pascale Spicy African Sidamo תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Spicy African Sidamo תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  199.00 ₪
  יש במלאי
 32. Pascale Spicy Decaf תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  Pascale Spicy Decaf תערובת פולי קפה פסקל 1 ק"ג
  129.00 ₪
  יש במלאי

Items 1-32 of 33

Page
per page